Woodstockholm AB vill bidra till en hållbar utveckling i enlighet med Sveriges nationella mål genom att utveckla produkter med miljöprofil och genom att beakta miljöaspekter i all verksamhet och väga in dessa vid beslut som påverkar den framtida verksamheten. Woodstockholm representerar ett flertal produkter i en verksamhet som naturligen har en påverkan på miljön. Företaget kännetecknas av ett medvetet och aktivt miljöarbete från idéstadiet till färdig produkt. Vi arbetar för att minimera företagets miljöpåverkan genom att i varje led försöka välja det mest miljövänliga alternativet. Vi arbetar uteslutande med svenska träslag som ek, al, björk, asp och bok och strävar efter så korta transporter som möjligt. Ytbehandlingen av våra möbler sker ofta med naturliga råvaror som linolja, tvålflingor och såpa. Woodstockholm arbetar även hårt för att påverka samtliga samarbetspartner/underleverantörer att ta ett mer aktivt ansvar i sitt miljöarbete. Företaget strävar ständigt efter att minska råvaru- och energiförbrukningen så långt det är möjligt. Woodstockholms produkter ska hålla en mycket hög kvalitet i syfte att maximera livslängden och därmed bidra till ett miljömässigt hållbart användande. Woodstockholm respekterar fullt ut nationella lagar och förordningar inom miljöområdet och vill begränsa de negativa effekterna av transporter och optimera råvaru- och energianvändningen i verksamheten. Vid egenutveckling och upphandling av varor och tjänster vägs miljöaspekter in vid valet av systemlösningar och leverantörer. I det dagliga arbetet strävar bolaget efter att minska miljöbelastningen, t ex genom att hushålla med energi och råvaror, genom att källsortera avfall och genom att undvika onödiga resor. Woodstockholm bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken.

Woodstockholm AB wants to contribute to a sustainable development in accordance with the Swedish national objectives by developing products with an environmental profile and by taking into account environmental aspects in all activities and decisions. Woodstockholm represents a variety of products in an activity which naturally has an impact on the environment. The company is characterized by a conscious and active environmental work from concept to finished product. We are working to minimize the environmental impact at every stage and tries to choose the most environmentally friendly option. We work exclusively with Swedish woods such as oak, alder, pine, aspen and birch and strive for as short transports as possible. The surface treatment of our furniture is made with natural raw materials such as linseed oil, soap flakes and soap. Our paints are environmentally certified. The company constantly strive to reduce raw material and energy consumption as much as possible. Woodstockholm products maintain a very high quality in order to maximize the life and thus contribute to a sustainable use. Woodstockholm fully respect national laws and regulations on the environment and want to limit the negative effects of transport and optimize raw material and energy use in operations. In-house development and procurement of goods and services are always taking environmental aspects into consideration when choosing system and suppliers. In its daily work, the company endeavors to reduce environmental impact, for example by conserving energy and raw materials, by sorting waste and avoiding unnecessary travel. Woodstockholm does not conduct any operations that require permits or notification under the Environmental Code.

Woodstockholm erbjuder försäljning (kort eller kontant) i butiken på Mosebacke Torg 9, samt vid företagets återkommande utställningar. Beställningar kan också göras genom mejl till: info@woodstockholm.com. Vid större beställningar erläggs 25 % i handpennning. Finns varan ej i lager är leveranstiden 4-8 veckor beroende på produkt. Vi erbjuder gratis hemleverans och montering i Stockholmsområdet. Företagskunder erbjuds betalning mot faktura (10-30 dagar netto).

Woodstockholm products can be purchased in our shop at Mosebacke Torg 9 (by cash or credit card). Orders can also be placed via e-mail (info@woodstockholm.com) or with the customer service at + 46 707441551. All prices are including Swedish value added tax (VAT) of 25 %. All prices are excluding freight charge. The freight charge is added to the price, is born by the customer and is stated when placing a purchase or an order. When purchasing or ordering from our customer service you must pay a deposit of at least 25 % of the products price. The deposit must be received by us before the product is ordered by us. We reserve the right to cancel a purchase or an order if the supplier no longer can supply the product or if we due to some other reason cannot deliver the product within reasonable time or at a reasonable cost. We reserve the right to change the prices without notice due to circumstances we cannot foresee, such as considerably raised purchase prices or value added tax. We also reserve the right to cancel a purchase or an order where the product is obviously incorrectly priced. The delivery time on custom made products varies. The delivery time is usually noticed upon the receipt of a confirmation from the supplier. Please expect a delivery time of up to 8 weeks for furniture outside Sweden. Stock goods is normally delivered within two weeks from date of order/purchase.

WOODSTOCKHOLM

NYHETER

WOODSTOCKHOLM öppnar restaurang den 1 april! Inom kort är det dags att lägga ännu ett kapitel till berättelsen om Woodstockholm. Vid sidan om möbelverksamheten har vi under vintern arbetat intensivt med den nya restaurangen, som öppnar den 1 april i hörnet Mosebacke Torg 9/Svartensgatan. Inriktningen blir ekologiskt producerad mat och dryck, signerade av köksmästare Elias Eriksson och sommelier Gustav Hyllienmark. Inredningen är skapad av Lars Stensö och inredd med möbler från flera av våra formgivare. Håll utkik på hemsidan för mer info inom kort. Bordsbokning: reservations@woodstockholm.comWebbutiken!


NEWS

WOODSTOCKHOLM restaurant soon to be opened! Beside our furniture and design business we have worked all winter with preparing for our first restaurant to open on April 1 (corner of Mosebacke Torg 9/Svartensgatan). Woodstockholm restaurant will focus on organically produced food and wine in a setting designed by Lars Stensö and decorated with furniture from several of our designers. Together with Chef Elias Eriksson and Sommelier Gustav Hyllienmark we are looking forward to seeing you around! Please stay tuned on the website for more information following soon. Book your table at: reservations@woodstockholm.com

UGLYCUTE

STALKER
Stalker är Uglycutes första karmstol och ingår i en kommande ny möbelserie. Stapelbar och antingen obehandlad eller med olika ytbehandlingar (bla. fluoroscerande färg!)

REN
Fåtöljen Rens naiva form- och färgspråk kontrasterar mot dess traditionella renskinnsklädsel och skapar en unik möbel för vår tid. Platt paket.

MATCHBOX
Likt tändstickan byggd i asp. Uttrycksfull stol/pall med fokus på form och funktionalitet. Matchbox kan fås i flera olika utföranden.

AURORA
Aurora är en lampa som ändrar skepnad efter betraktarens plats i rummet. Effekten kan liknas vid ett artificiellt norrsken och uppnås genom användande av ny ljusbrytande teknik.

STALKER
Uglycute's first arm chair. It is stackable and available in different treatments (including fluoroscent paint!)

REN
Ren’s obvious shape contrasts with the traditional reindeer skin clothing and creates a unique piece of timeless furniture. Delivered in flat-pack.

MATCHBOX
Like a box of safety-matches made out of aspen. The coloured glue creates both stability and arouses curiosity. Matchbox is available in different glue colours.

AURORA
Through an ingenious system of new technology and balanced brightness, Aurora is a lamp that changes as the observer moves.

UGLYCUTE UGLYCUTE UGLYCUTE UGLYCUTE UGLYCUTE
WOODSTOCK

Lars började sin långa strävan efter den perfekta formgivningen med att lägga ut 10-öringar på järnvägsspåren utanför föräldrahemmets villa i Stuvsta utanför Stockholm. Lars första möte med formgivning kom 1959 då han inspirerad av Elvis Presley och Tommy Steele designade och sydde sina första blåjeans.

Efter sin utbildning vid Konstfack öppnade Lars en snickeri- och formverkstad vid Mosebacke Torg i Stockholm. Efter åren som egenföretagare återvände Lars till Konstfack, först som lärare och på senare år som lektor vid institutionen för inredningsarkitektur och möbeldesign.

Sedan slutet av 1990-talet har Lars framgångsrikt drivit en egen arkitektfirma och ritat privatbostäder med ett helhetskoncept avseende såväl interiör (inkl. specialritade möbler) som exteriör. Lars har även ritat ett antal butiksinredningar. Hans egenhändigt byggda ateljé och verkstad ligger på Väddö strax utanför Grisslehamn i Stockholms norra skärgård.

Lars Stensö samarbetar sedan 2010 med WOODSTOCKHOLM AB som formgivare och arkitekt.

Lars started his strive for perfection of shape by flattening coins on a railroad track close to his parents house in Stuvsta outside Stockholm. Lars first encounter with design came in 1959 when he, inspired by Elvis Presley and Tommy Steele, designed his first pair of blue jeans.

After earning his master’s degree at the prestigious Swedish design school Konstfack, Lars founded his own carpentry- and design company in the island of Södermalm, Stockholm. After a few years he returned to Konstfack, first as a teacher and later on as a lecturer at the department for interior design.

By the end of the 1990s Lars started his architect office. Today he successfully manages his company which offers solutions for private housings, interiors and commercial spaces. His studio and workshop, which he also designed and built are situated at the island Väddö just outside the small community Grisslehamn in the northern archipelago of Stockholm.

Since 2010 Lars Stensö is serving as senior designer and architect for WOODSTOCKHOLM.

WOODSTOCK

WOODSTOCKHOLM presenterar stolt en ny möbel av Mats Theselius. Soffan har en stomme av svarvad furuplywood med stoppning i kallskum och klädsel i canvastyg. Finns också till försäljning hos DesignTorget! Bredd 2000, höjd 760 och djup 780.

WOODSTOCKHOLM är också sedan 2012 stolt återförsäljare i Stockholm av den unika toffeln "Brogues", designad av Mats Theselius. I Docksta har det tillverkats tofflor enligt samma hantverkstradition (stansning, nåtling, pinning och bottning) sedan 1923. I ett samarbete med Mats Theselius har Docksta tagit fram "Brogues", en fantastiskt vacker och funktionell toffel i brunt/svart, där varje par tillverkas för hand. Kom gärna förbi butiken på Mosebacke och prova ut dina nya slippers!

WOODSTOCKHOLM proudly presents a brand new sofa by the legendary Swedish designer Mats Theselius. The sofa is made of double plywood and canvas.

WOODSTOCK

WOODSTOCKHOLM samarbetar sedan 2012 med en av de ledande unga thailändska formgivarna; Ploypan Theerachai. Lampan CONST har redan nått internationell ryktbarhet genom reportage i både svensk och internationell press och vi är stolta över att kunna producera detta utsökta designföremål, fulländat till såväl form som funktion.

Hämta CV

Last year WOODSTOCKHOLM signed a partnership with perhaps the most prominent young Thai designer of today; Ploypan Theerachai. Her lamp "CONST" has been discovered already by many of the leading international design magazines. WOODSTOCKHOLM is a proud producer of this outstanding lamp, exquisite in its design as well as functionality.

Download CV
Const Const Ploypan
STAPLE

Staple är en pall. Namnet skvallrar om att den är stapelbar. Ett vackert alternativ till de fällbara extrastolar som vanligtvis tas fram då gästerna blir många. När gästerna gått för kvällen staplas pallarna ovanpå varandra och blir till en vacker installation i rummet. Staple finns även som barpall och heter då STAPLEBAR. Lagerhålls linoljad eller lackerad i olika färgalternativ.

Formgiven av Lars Stensö


Bredd: 305X305 Höjd: 460


Staplebar
Bredd: 280X280 Höjd 750 & 790

Staple is a stool. The name reveals that it’s stackable. Staple is a beautiful alternative to the folding extra chairs and it goes perfect with the Shaker table. When the guests are gone for the night, just put your Staples on top of each other and you have a beautiful wooden sculpture in the room. Staple is also available as a bar stool and then called Staplebar. Treated with linseed oil or painted in various colours.

Designed by Lars Stensö


Width: 305X305 Height: 460


Staplebar
Width: 280X280 Height: 750 & 790

STAPLE STAPLE STAPLE
WOOODSTOCK

Stolen Woodstock, med sin unika fackverkskonstruktion, befinner sig någonstans mellan skulptur och möbel. Rygg, sits och framben är elegant sammanhållna till en kullisliknande struktur som för tankarna till teaterns scenrum eller en saloon i 1800-talets amerikanska småstad. Lagerhålls i svart, gult och brunt.

Formgiven av Lars Stensö

Bredd: 350 Sitthöjd: 445 Höjd: 860 Djup: 340Is it a piece of art or furniture? You decide! Woodstock is designed with a unique lattice structure. The back, seat and front legs are elegantly unified into a structure reminiscent of the theater's stage space or a small town saloon of the Wild West back in the day. Woodstock is orderable in black, yellow or brown.

Width: 350 Seat Height: 445 Height: 860 Depth: 340WOODSTOCK WOODSTOCK WOODSTOCK
STOCKHOLM

Stockholm är en klassisk och tidlös stol med rötter i möbelsnickartraditionen från 1700-talets Stockholm. Stolen formgavs under 1970-talet. Nuvarande modell är en uppdatering för vår tid. Lagerhålls linoljad eller lackerad i olika färgalternativ.

Formgiven av Lars Stensö

Bredd: 360 Sitthöjd: 445 Höjd: 870 Djup: 345Oljad eller sprutlackerad

Stockholm is a classic and timeless chair. Its design can be traced back to the traditional cabinet makers of the 18th century Stockholm. The chair was originally designed in the 1970s. The current model is a gentle update for our time. Stockholm is treated with linseed oil or painted in various colours.

Designed by Lars Stensö

Width: 360 Seat Height: 445 Height: 870 Depth: 345STOCKHOLM STOCKHOLM
SHAKER

Shaker är ett köks- och arbetsbord som inspirerats av shakersektens fantastiska möbelarv. Bordets vackra samverkan mellan ben, skiva och tvärstag skapar stabilitet och harmoni. Tillverkas i flera utföranden, det mest exklusiva i ammoniakrökt ek och grönlaserade ben. De enklare alternativen ytbehandlas med såpa eller linolja. Kan även beställas med skiva av svart fenolplywood.

Formgivet av Lars Stensö

Längd: 2000 & 2500 Bredd: 750 & 900 Höjd: 725


Shaker is a kitchen and/or work table inspired by the magnificent furniture legacy of the Shaker Quakers in the U.S. The table is characterized by the beautiful interaction between its top, legs and iron cross-bar which adds stability and harmony. It is manufactured in several designs, the most exclusive of ammonia smoked oak. Shaker is also orderable with a top of black phenol plywood. The basic options are treated with soap or linseed oil.

Designed by Lars Stensö

Length: 2000 & 2500 Width: 750 & 900 Height: 725


SHAKER SHAKER
SINGER

Detta skrivbord är utsökt i sin självklarhet. Inspiration och namn har hämtats från en symaskinsmöbel. Singer tillverkas i ammoniakrökt ek med fritt svävande lådor i björk.

Formgiven av Lars Stensö.

Längd: 1520 Bredd: 700 Höjd: 745


This desk is exquisite in its simplicity. Inspiration and name from a sewing machine cabinet. Singer is made of ammonia smoked oak of the highest possible quality and comes with free-hanging boxes made of birch.

Designed by Lars Stensö.

Length: 1520 Width: 700 Height: 745SINGER SINGER SINGER
SHAIRS

Johan Edvardsson
johan@woodstockholm.com
0707441551

Jon Åström Gröndahl
jon@woodstockholm.com
0708792595 + 962 (0) 7965 88 170

Martin Stensö
martin@woodstockholm.com
0735309507

Johan Edvardsson
johan@woodstockholm.com
+46 (0) 707441551

Jon Åström Gröndahl
jon@woodstockholm.com
+46 (0) 708792595 + 962 (0) 7965 88 170

Martin Stensö
martin@woodstockholm.com
+46 (0) 735309507